Otomatik Tartım Sistemsiz Beton Briket ve Parke Taşı Makinaları

Kapasite (adet/vardiya)

20 x 20 x 40 cm (8") Briket

15 x 20 x 40 cm (6") Briket

12.5 x 20 x 40 cm (5") Briket

10 x 20 x 40 cm (4") Briket

Parke Taşı(m²)

 

Bordür Taşı

BlockKing-09M

3.000

4.000

5.000

6.000

250

2.500

BlockKing-12M

4.000

5.000

6.000

7.000

325

3.500

BlockKing-18M

7.000

8.000

10.000

11.000

500

4.000

BlockKing-20M

8.000

10.000

12.000

14.000

550

4.000

BlockKing-25M

10.000

12.000

16.000

18.000

700

4.000

BlockKing-30M

12.000

16.000

18.000

22.000

825

5.000

BlockKing-36M

12.000

16.000

18.000

22.000

1.000

10.000

The General Layout depends on;

 

 •  Model of the machine
 • Quantity and capacity of the supporting equipments (mixer, transfer belts, trolleys, stacking system robot, etc...)

Therefore the general layout becomes clear after the customer's decision what to buy.

Ana Baskı Makinası


Farklı çeşitlerde kaldırım taşları, bordür taşları ve beton bloklar üreten üniteye verilen isimdir. Çoğunlukla yarı otomatik kontrollü olarak seçilmektedir. Makinenin modeli üretim kapasitesini belirlemektedir. Titreşim masasında / tezgahlarında vibratör vardır. Vibratör gücü, makinenin modeline ve üretilecek olan beton ürünlere göre değişmektedir. Palet Besleyici, Zincir veya Makaralı Sistem ve Hidrolik ve Elektrik Kontrolleri presleme makinesinin ana parçalarıdır.

Harç Transfer BantıFarklı çeşitlerde kaldırım taşları, bordür taşları ve beton bloklar üreten üniteye verilen isimdir. Çoğunlukla yarı otomatik kontrollü olarak seçilmektedir. Makinenin modeli üretim kapasitesini belirlemektedir. Titreşim masasında / tezgahlarında vibratör vardır. Vibratör gücü, makinenin modeline ve üretilecek olan beton ürünlere göre değişmektedir. Palet Besleyici, Zincir veya Makaralı Sistem ve Hidrolik ve Elektrik Kontrolleri presleme makinesinin ana parçalarıdır.

Karıştırıcı

 • Blok ve İnterlok Yapma Makinesinde malzeme olarak ihtiyaç duyulan düşük çökme betonu üretmek için kullanılır.
 • Çimento, agrega, kum ve su düşük çökme beton üretiminde kullanılan hammaddelerdir.
 • Mikserin kapısı yarı otomatik kumandalı sistemlerde manuel olarak açılır. Mikserin kapasitesine, Blok ve İnterlok Yapma Makinesinin somut ihtiyacına göre karar verilir.
 • Karışımın içindeki su çoğunlukla bir şişe veya kap kullanılarak ayarlanır.

Kova Kızak Sistemi veya Kum Konveyörü (opsiyonel)

Hem atlama vinci sistemi hem de kum taşıma bandı, hammaddeleri (agrega ve kum) miksere aktarmak için kullanılan isteğe bağlı ekipmanlardır. Normal olarak, ne bir atlama vinci sistemi, karıştırıcı ile birlikte bir kum taşıma bandı alınmazsa, müşteri, küçük bir rampa hazırlamayı veya bir delik kazmayı ve karıştırıcıyı bu deliğe koymayı seçer. Müşterinin mikseri beslemeye ilişkin kararının yüzdesi;

% 35 küçük bir rampa yapıyor
% 15, bir atlama vinci sistemi satın aldı
% 30 bir kum transfer kayışı satın aldı
% 20 karıştırıcıyı bir deliğe sokuyor

Kalıplar

 • Her kalıp bir erkek kısım ve bir dişi kısımdan oluşur.
 • Erkek kısım üst vibratör masasına, dişi kısım ise alt vibratör masasına takılıdır.
 • Kalıplar genellikle 3 gruba ayrılır;
 1. Blok kalıpları,
 2. Kilitli finişer kalıpları
 3. Bordür taşı (kerbstone) kalıpları.

Farklı bir ebat ya da şekildeki beton ürün üretmek için, Blok ve İnterlok Yapma Makinesindeki önceki kalıp kullanılacak olan ile değiştirilmelidir.

El Arabası

 • El arabası, Paletler üzerine serilmiş ıslak beton ürünlerini (bloklar, kilitli kaldırım taşları, bordür taşları, vb.) Blok ve Kilitleme Makinesinden kurutma alanına taşımak için kullanılır.
 • El arabası özellikle küçük ebatlı Blok ve Kilit Yapma Makinalarında ve ayrıca insan gücünün ucuz olduğu ülkelerde oldukça popülerdir.
 • Arabanın boyutu makine modeline bağlıdır.

İstif Robotu (opsiyonel)

İstifleyici olarak da adlandırılır ve bloklar üzerine serilmiş ıslak beton ürünlerini (bloklar, kilitli kaldırım taşları, bordür taşları, vb ...), Arabası Yapma Makinesinin kurutma alanına kadar Blok ve Ara Kilit Yapma Makinesinden taşımak için kullanılır. Robot, gerekli insan gücünü azaltmak için Arabalar yerine forklift ile birlikte çalıştırılmaktadır. İstifleme Sistemi Robotu, El arabası bacakları olmayan paletlere olan gereksinimi yerine, paletlerin bacakları olan paletlerin bir forklift tarafından taşınmasını gerektirir. Forkliftin kapasitesine göre üst üste istiflenmiş paletlerin miktarına karar verilmelidir. Genellikle forklift operatörleri bir seferde 4-6 sıra palet istiflemeyi ve taşımayı tercih eder.