Otomatik Tartım Sistemli Beton Briket ve Parke Taşı Makinaları

Kapasite 
(adet/vardiya)

20 x 20 x 40 cm

 (8")  Briket

15 x 20 x 40 cm

 (6")   Briket

12.5 x 20 x 40m

 (5")   Briket

10 x 20 x 40 cm (4")   Briket

Parke Taşı

Bordür

BlockKing-18F

7.000

8.000

10.000

11.000

550

4.000

BlockKing-20F

8.000

10.000

12.000

14.000

550

4.000

BlockKing-25F

10.000

12.000

16.000

18.000

700

4.000

BlockKing-30F

12.000

16.000

18.000

22.000

825

5.000

BlockKing-36F

12.000

16.000

18.000

22.000

1.000

10.000

BlockKing-42F

18.000

24.000

27.000

33.000

1.150

10.000

The General Layout depends on;

  •  Model of the machine
  • Quantity and capacity of the supporting equipments (mixers, transfer belts, stacking system robot, cement silos, cement screws, silo filters, railing systems, cubing robots, wrapping systems, finger cars, lowerators, elevators, curing rooms, etc...)

Therefore the general layout becomes clear after the customer's decision what to buy.

Ana Baskı Makinası

Farklı çeşitlerde bloklar, birbirine kenetlenen kaldırım taşları ve bordür taşları üreten ana ünitedir. Yarı otomatik veya tam otomatik kontrollü olarak seçilir. Makinenin modeli üretim kapasitesini belirler.

Makine tek veya çift bunkerli olarak tasarlanabilir. İlk bunker, tek kat halinde bloklar ve ayrıca kilitler ve bordür taşları üretmektir. İkinci bunker, finişer ve bordür taşlarının birbirine kenetlenmesi için ikinci bir katman üretmektir.

Vibrasyon tablasının üst ve alt tarafında vibratörler bulunur. Vibratör gücü makinenin modeline ve beton ürünlere göre değişmektedir.

Karıştırıcı


Blok ve kilit yapma makinesi için düşük çökme beton üretmek için kullanılır. Beton karışımındaki malzemelerin (çimento, agrega, kum ve su) oranı, harmanlama tesisinin otomasyon sistemi tarafından ağırlıklandırılır.
Blok ve kilit yapma makinesinde çift bunker varsa, karıştırıcı için iki seçenek vardır.

  1. Sadece tek mikser kullanmak ve hareketli bir döner transfer kayışı kullanmak, böylece kayış her iki hazneyi besler.
  2. Her bir mikser bunkerlerden birini her zaman kayış üzerinden besleyecek şekilde iki ünite Mikser kullanmaktır.

Mikserin kapasitesi, blok ve kilit yapma makinesinin beton ihtiyacına göre tespit edilir.

Harç Transfer Bandı

Düşük çöktürme betonunu, karıştırıcıdan blok ve kilitleme makinesine aktarmak için kullanılır. Kayışın uzunluğu ve genişliği, karıştırıcının kapasitesine ve makinenin modeline göre tasarlanmıştır. Blok ve kilit yapma makinesinde çift bunker varsa, harç transfer kayışı için iki seçenek vardır.
1) Hareketli döner aktarma kayışını kullanmaktır, böylece kayış, her iki bunkerden beslenir.
2) Her bir kayışın her zaman bunkerlerden birini beslemesi için iki ünite karıştırıcıya sahip iki adet harç aktarma kayışı kullanmaktır.

Kalıplar


Dişi ve erkek olmak üzere iki kısımdan oluşur. Erkek kısım üst vibratör masasına, dişi kısım ise alt vibratör masasına takılıdır.

Kalıplar genellikle 3 gruba ayrılır.

  1. Blok kalıpları
  1. Kilitli finişer kalıpları
  1. Bordür taşı (kerbstone) kalıpları.

Farklı bir ebat veya beton ürün şekli üretmek için, blok ve kilitleme makinesindeki önceki kalıp kullanılacak olan ile değiştirilmelidir.

İstif Robotu

İstifleyici olarak da adlandırılır ve paletler üzerine yerleştirilmiş ıslak beton ürünlerini (bloklar, kilitli kaldırım taşları, bordür taşları, vb ...) Bir forklift ile blok ve kilitleme makinesinden kurutma alanına taşımak için kullanılır. Her zaman kilitli finişer üretilirse, paletler bacaksız olabilir. Bununla birlikte, zaman zaman herhangi bir blok veya bordürün üretilmesi durumunda, paletlerin bir forklift tarafından taşınacak bacakları olmalıdır. Forkliftin kapasitesine göre üst üste istiflenmiş paletlerin miktarına karar verilmelidir. Genellikle forklift operatörleri bir seferde 4-6 sıra palet istiflemeyi ve taşımayı tercih eder.

Agrega BunkeriFarklı kum ve agrega türlerini stoklamak ve boşaltmak için kullanılır. Farklı malzemelerin sayısı ve her bir kutunun hacmi, toplama haznesinin tasarlanması ve üretilmesi için parametrelerdir. Kutuları genellikle bir kazma kovası ya da çöp kutusu ile doldurulur.

Kum Transfer Bandı


Agrega ve kumun agrega bunkerinden tartım kantarına, böylece miksere aktarılması için kullanılır.

Bant uzunluğu ve genişliği, mikserin kapasitesi, agrega bunkerinin tartım bandı ile mikserin agrega tartım aparatı arasındaki boy ve yükseklik farkına göre tasarlanır.

Çimento Silosu & Helezonu & Filtresi


Çimento Silosu, istenilen miktarda çimento stoklamak ve boşaltmak için kullanılır. Çimento silosunun boyutu ve miktarı, blok & interlok yapma makinesinin çimento tüketimine ve çimento tedarikçisinin müşterinin sahasına ne kadar yakın olduğuna göre müşteri tarafından seçilir.


Çimento Helezonu, çimentoyu Çimento Silosundan Çimento Tartım Kantarına aktarmak için kullanılır. Mikserin hacmine göre vida çapı ve uzunluğu seçilir.


Silo Filtresi, Çimento SÄ ° lo'dan tozların çıkmasını engellemek için kullanılır.

Beton Santralı Otomasyonu


Agrega Bunkerinden agrega ve kum, Çimento Silolarından çimento ve Su Deposundan suyun otomatik olarak alınması ve tartılması için kullanılır.

Herhangi bir fiş plc'ye kaydedilip etkinleştirilmek üzere çağrıldığında plc işlemi başlatır ve otomatik olarak tartar.

Ayrıca operatör işlemi durdurmak veya herhangi bir parametreyi değiştirmek isterse, düğmeyi otomatik moddan manuel moda geçirerek bunu yapabilir.

Toplama Robotu (opsiyonel)


Kurutulmuş beton ürünleri (bloklar, kilitli kaldırım taşları ve bordür taşları) makine paletlerinden küp haline getirmek (toplamak) için euro paletlerin üzerine sermek için kullanılan isteğe bağlı bir ekipmandır. Bu operasyon sırasında aynı anda 4-5 işçinin yapabildiğini yapar.

Yarı otomatik veya tam otomatik olarak çalıştırılabilir. Yarı otomatik modda, operatörün küpleme kolunu hareket ettirmek için kumanda kollarını ve düğmeleri kullanması gerekir. Tam otomatik modda, operatör sadece küpleme kolunun hareketlerini izler ve herhangi bir sorun olması durumunda devreye girer.

Kurutma Odası Transfer Arabası & Yukarı Asansör & Aşağı Asansör (opsiyonel)

İstifleme Sistem Robotu yerine Asansör kullanılmaktadır ve yaş beton ürünleri ile paletleri sıra halinde stoklamaktadır.

Parmak Arabası tüm bu paletleri asansörden alır ve Kür Odası raflarına yerleştirir. Kür Odasında ıslak beton ürünler kuruduktan sonra Parmak Arabası bu paletleri kuru beton ürünlerle birlikte alarak İndirgeyiciye aktarır.